For at opnå nem og effektiv aktivadministration
 • ManageEngine AssetExplorer 6.5
 • For at opnå nem og effektiv aktivadministration
 • Info-Tech Research ITAM Mid-Market Report

IT Asset Management værktøj til din virksomhed

Hav styr på, hvad der er i dit IT skab

ManageEngine AssetExplorer er en web-baseret IT Asset Management (ITAM) løsning, der hjælper dig med at overvåge og administrere aktiver i dit netværk fra planlægningsfasen til afskaffelsesfasen AssetExplorer giver dig en række metoder til at sikre discovery af alle aktiver i dit netværk. Du kan administrere software & hardware aktiver, sikre softwarelicensers compliance og spore købsordrer og kontrakter – simpelt hen en fuldstændig pakke! AssetExplorer er meget nem at installere og fungerer med det samme.

Fordele

 • Discover alle aktiver i dit netværk.
 • Administrér og overvåg software og hardware aktiver.
 • Administrér hele et IT aktivs livscyklus.
 • Bliv sikker på at I er softwarelicens compliant.
 • Tag informerede beslutninger om hardware og software indkøb i hele IT livscyklen.
 • Spor købsordrer og kontrakter.
 • Se den totale Cost of Ownership på et aktiv.

Hvorfor AssetExplorer?

  IT Asset Inventory administration

AssetExplorer hjælper dig med opdaterede informationer af alle dine aktiver gennem periodisk scanning af software, hardware og anden ejerskabsinformation. Spor og administrér en hvilken som helst arbejdsstation eller netværks-device, fx Windows, Linux, Mac, AIX machines, Solaris, Printers, Routers, Switches etc., i dit domæne eller netværk. Det giver dig både agentbaseret scanning og agentløs scanning.

  Administration af software licenser

AssetExplorer hjælper dig med at overskue software licensers compliance og brug af uautoriseret software i en organisation og at handle proaktivt, så I begrænser ulovlig brug og problemer i forbindelse dermed. Det administrerer alle licenstyper som OEM, concurrent, enterprise, free, navngivet bruger, node låst, trial udover eksisterende CAL, volume, individual. Licenstype til Microsoft, Adobe og Symantec konfigureres by default.

  Administration af software aktiver

AssetExplorer scanner dit netværk og discover automatisk alt software på hver enkelt arbejdsstation. Asset Manager kan nemt sikre compliance med en checkliste over compliant, underlicenseret og overlicenseret software.

  Administration af indkøbsordrer

AssetExplorer er en hjælp i forbindelse med administrationen af indkøbsordrer og identifikationen af områder, der kan reducere omkostningerne, håndhæve policies og eliminere redundans. Det hjælper også med at administrere hele en indkøbsordres livscyklus

  Administration af aktivers livscyklus

AssetExplorer gør det nemmere at håndtere hele et aktivs livscyklus, dvs alle trin fra anskaffelse til afskaffelse. Det hjælper med at administrere alle aktiver, der skal købes gennem en administreret købsordre og senere spore alt hardware og software inventory for disse aktiver.

  Software der sporer aktiver

AssetExplorer scanner og reviderer alle arbejdsstationer i hele virksomheden, der er forbundet via LAN, WAN og VPN. Det giver fuld information om et aktivs ejerskab sammen med hardware og software inventory information og hjælper med at give et klart billede af hvem, der ejer hvad.

  Administrationsdatabase over konfigurationer

Configuration Management Database (CMDB) lader dig spore og administrere alle dine CIs (såsom aktiver, software installationer, IT og business services, medarbejdere, doumenter etc.) i et enkelt repository. I modsætning til databasen over aktiver, der omfatter en række aktiver er CMDB i AssetExplorer designet til at understøtte en kæmpe IT struktur, hvor de indbyrdes relationer mellem CIs vedligeholdes og understøttes succesfuldt. CMDB funktioner er et effektivt værktøj, når man skal tage beslutninger og spiller en kritisk rolle i effektanalyse og fastlæggelse af årsagssammenhænge.

AssetExplorer findes i 3 versioner
Gratis
 • » Fuld funktionalitet
 • » Gratis version udløber aldrig
 • » Begrænset til 25 noder
 • » Findes i 29 forskellige sprog
 • » 24x5 Live teknisk support
Forsøg
 • » Fuldt funktionel 30 dages prøveversion
 • » Gyldig op til 30 dage
 • » Begrænset til 250 noder
 • » Findes i 29 forskellige sprog
 • » 24x5 Live teknisk support
Professionel
 • » Fuldt funktionel
 • » Gyldig til licensen udløber
 • » Administrer noder (afhængigt af den købte licens)
 • » Findes i 29 forskellige sprog
 • » 24x5 Live teknisk support