Funktioner

Active Directory Management

Hvad er AD Manager Plus?

ADManager Plus er en enkel, brugervenlig Windows Active Directory administrations- og rapporteringsløsning, der hjælper AD administratorer og helpdesk teknikere med deres daglige aktiviteter. Med en centraliseret og intuitiv, web-baseret UI, håndterer løsningen en række komplekse opgaver som fx bulk management af brugerkonti og andre AD objekter, delegering af rollebaseret adgang til helpdesk teknikere og generering af en omfattende liste af AD rapporter, hvoraf nogle er helt afgørende, når man skal IT compliance revisionen kommer forbi.

Hvilke problemer løser AD Manager Plus?

Hvilke funktioner indeholder AD Manager Plus?

  • Enkelt og bulk administration af brugere
  • Gruppe- / computer-administration
  • Helpdesk delegering
  • Office 365 administration og rapportering
  • Active Directory automatisering
  • Active Directory oprydning
  • Active Directory rapporter
  • Rapporter over sidste rigtige login
  • Exchange administration

Hvilke platforme/leverandører/teknologier understøttes?

The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting