Next-Gen Active Directory Monitoring & Management Seminar
 
ACTIVE DIRECTORY SIKKERHEDS LOG RAPPORTERING
 
LOGIN/LOGOFF REVISION
 
FILSERVER REVISION
 
REVISION AF WINDOWS SERVERE

REAL-TIME WINDOWS ACTIVE DIRECTORY SIKKERHEDS LOG RAPPORTERING

Du kan i real-time sikre, at kritiske ressourcer på netværket som domæne controllers bliver revideret, monitoreret og rapporteret med alle informationer om AD objekter – brugere, grupper, GPO, Computer, OU, DNS, AD skema og konfigurationsændringer med mere end 200 detaljerede eventspecifikke GUI rapporter og e-mail alarmer.
 
Brugerlogin
Overvåg brugerlogin aktiviteter i real-time på domæne controllers med prækonfigurerede revisionsrapporter og e-mail alarmer. Revisionsrapporter sikrer, at administratoren kender årsagen bag users’ mislykkede loginforsøg, login historikken, terminal services aktiviteter og users’ nylige login aktiviteter over hele Windows server netværket.
 
Compliance
SMBs eller store organisationer skal overholde branchespecifikke compliance regler som SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, og FISMA…. ManageEngines compliance specifikke prækonfigurerede rapporter og real-time alarmer sikrer, at dit Windows netværk er under 24/7 revision med periodiske sikkerhedsrapporter e-mail alarmer som standard procedure.
 
Rapporter og alarmer
Vælg mellem mere end 200 planlagte, prækonfigurerede revisionsrapporter, design skræddersyede rapporter, opstil profilbaserede rapporter og rapporter fra arkiverede data til brug for senere analyse. Spor i real-time Windows AD objekt ændringer (brugere, OU, grupper, GPO, computer, skema, DNS og system) og få e-mail alarmer om uautoriserede events, der indeholder netværksadgange / ændringer.
 
Data arkivering
Kør periodisk arkivering af reviderede event data og spar diskplads. Se rapporter fra tidligere events Active Directory bruger login historikken, ændringer i password historikken mm fra Active Directory arkiverede revisionsdata til brug for senere computer analyser eller compliance. De reviderede rapporter kan eksporteres til xls, csv, pdf og excel formater.
 
GPO opsætning
Revidér og rapportér GPO ændringer i Windows Active Directory og Windows servere; Dybdegående, avanceret sporing af gruppe policy objekters nye og gamle værdier, konfigurationer, password policies og ændringer i opsætningen giver dig mulighed for at overholde lovmæssige IT netværkssikkerhedskrav og andre compliance krav.

WINDOWS LOGIN/LOGOFF REVISION

Revidér tiderne for bruger login og logoff på arbejdsstationer for at overvåge login varigheden, mislykkede loginforsøg, login historikken og terminal services aktiviteter. Se og planlæg grafiske rapporter med e-mail alamer til periodisk analyse og hurtig respons ved sikkerhedstrusler.
 
Login / Logoff
Revision af Windows brugeres arbejdsstationer viser det præcise login og logoff tidspunkt, så man hurtigt kan verificere brugerens status på tidspunktet for det uautoriserede adgangsforsøg fra brugerens arbejdsstation, kende varigheden af login, se mislykkede login forsøg og terminal services aktiviteter med rapporter og øjeblikkelige e-mail alarmer.
 
Compliance
SMBs eller store organisationer skal overholde branche specifikke compliance regler som SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Med ManageEngines compliance specifikke prækonfigurerede rapporter og alarmer sikres at dit netværk er under 24/7 revision med periodiske sikkerhedsrapporter og e-mail alarmer som standard procedure.
 
Data arkivering
Du kan inde fra produktet køre periodiske arkiveringer af reviderede eventdata, som kan gemmes på disken. Se rapporter som Workstations bruger login historik, mislykkede login, terminal services historik mm fra arbejdsstationens arkiverede, reviderede data til brug for computer forensics eller compliance krav. De reviderede rapporter kan eksporteres til xls, csv, pdf og excel formater.
 
Rapporter og alarmer
Vælg blandt de mange planlagte prækonfigurerede revisionsrapporter for arbejdsstationer med mange filter attributter, opret skræddersyede rapporter, opstil profilbaserede rapporter og rapporter fra arkiverede til brug for tekniske analyser. Spor aktivitet på Windows arbejdsstationer og få e-mail alarmer på uautoriserede adgangs-events på netværket.

WINDOWS FILSERVER SIKKERHEDS LOG RAPPORTERING

Spor på sikker vis fil oprettelser, ændringer og sletninger fra autoriseret/uautoriseret adgang med detaljerede tekniske undersøgelser af ændringer i sikkerhed og tilladelser ved dokumenter i deres fil / folder struktur samt delinger.
 
Filservere
Med Windows fil server revision i et Microsoft server miljø kan du sikkert overvåge og se prækonfigurerede rapporter/få øjeblikkelige e-mail alarmer til ændringer, dokumentadgang, fil/folder strukturændringer, delinger og adgangstilladelser.
 
Adgangstilladelser
Revidér sikkerhedsopsætningen, så du kender til netværksdelinger i Windows. Hold styr på alle ændringer i 'fil/folder, delinger & tilladelser’. Spor 'discretionary' and 'SACL' ændringer med detaljerede nye & originale sikkerheds deskriptor værdier!
 
Failover Clusters
Revidér og monitorér Windows filserver failover clusters. Spor delinger og adgangstilladelser for bruger filserver clusters Desuden deler revisionsfiler sikkerhed med de planlagte failover cluster rapporter og øjeblikkelige e-mail alarmer.
 
NetApp Filers
Når administratorer reviderer NetApp Filer for Windows kan de spore alle ændringer i Windows NetApp Filer CIFS Filer / Folder oprettelser, ændringer, sletninger, opsætninger og tilladelser. Spor brud på netværkssikkerheden og adgang på kritiske objekter med præ-konfigurerede rapporter og e-mail alarmer.
 
EMC servere
Revidér EMC (VNX/VNXe/Celerra) fildelinger med revisionsrapporter, der er kategoriseret efter fil, server, bruger, delingsbaserede ændringer samt skræddersyet rapportering, nye dokumentændringer i filer og foldere; overvåg adgang, deling & tilladelser. Eksportér rapporter til sikkerhedsanalyse og overhold compliance revisionen.
 
Alle filserver rapporter
Se alle rapporterne i filserver rapportkategorien. Rapporterne hjælper administratorer / revisorer med at revidere og overvåge Windows filserver sikkerheden, adgangs- og ændrings-events fra enhver tænkelig vinkel til flere letforståelige grafiske rapporter.

SIKKERHEDS LOG RAPPORTERING PÅ WINDOWS SERVERE

Track login/logoff, planlæg at spore events som fx RADIUS logon, Terminal Services aktiviteter, login varighed og login historik. Man kan holde styr på reviderede relaterede processer ved at spore planlagte Windows jobs.
 
Windows Servers
With Windows Member Server Auditing, track logon / logoff and monitor critical Terminal Services activity like policy changes with scheduled jobs, object management, system events and process tracking reports and email alerts.
 
Printer Auditing
Administrators can centrally audit, monitor and track all files that are printed over the Windows Server network, with thorough reports on the printer usage, recent print jobs, user / printer based reports for added security & SOX, HIPAA Compliance.
 
File integrity Monitoring
File Integrity Monitoring helps monitor the changes to the Windows system, configuration, program files (Log, audit, text, exe, web, configuration, DB files), file attributes (dll, exe and other system files) and folders. Also, schedule periodic email reports to XLS, HTML, PDF and CSV formats for network analysis!
 
Compliance
SMBs or Large organizations have to comply with industry specific Compliance Act like SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. With our Compliance specific pre-configured reports and alerts, we ensure your network is under 24/7 security audit as standard procedure.
 
Reports & Alerts
Audit Windows servers by viewing the pre-configured audit reports with filter attributes; Track the Windows member server logon and logoff. Benefit from the terminal services activity reports, process tracking on servers and monitor the schedule tasks activity with reports and alerts.
 
All Windows Servers Reports
View all the reports under the Windows servers reporting category. The reports help the administrators / auditors to audit and monitor the Windows servers security, process tracking and system events with numerous easy to understand graphical reports. Also, view reports from business / non business hours.
The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting