ADAudit Plus
 • Realtidskontrol til Active Directory med over 200 kontrolrapporter og e-mailadvarsler
  Realtidskontrol til
  Active Directory
  med over 200 kontrolrapporter og e-mailadvarsler
  Download 
 
KONTROL AF ACTIVE DIRECTORY
 
KONTROL AF IND-/UDLOGNING
 
FILSERVERKONTROL
 
KONTROL AF WINDOWS-SERVERE

KONTROL AF WINDOWS ACTIVE DIRECTORY I REALTID

Du kan sikre dig, at kritiske ressourcer i netværket, som f.eks. domænecontrollere, kontrolleres, overvåges og rapporteres med alle oplysninger om AD-objekter – brugere, grupper, GPO, computer, OU, DNS, AD-skema og konfigurationsændringer med over 200 detaljerede begivenhedsspecifikke GUI-rapporter og e-mailadvarsler – alt sammen i realtid.
 
Insidertrusler
Bemærk de afslørende tegn på et insiderangreb. For en given konto skal du udpakke en konsolidering af 3 kontrolspor – brugerhandlinger i AD, adgangsrapporter og tilladelsesændringsrapporter. Kontrolsporet giver en kontekst, der gør det lettere at finde insideren. Du finder også med det samme finde ud af, hvilke computere en bruger kompromitterede og hvilke ændringer, der blev gennemført.
 
Brugerindlogning
Overvåg brugerindlogningsaktivitet i realtid på domænecontrollere med forudkonfigurerede kontrolrapporter og e-mailadvarsler. Kontrolrapporter sikrer, at administratoren kender årsagen bag brugernes indlogningsfejl, indlogninghistorik, terminaltjenesteaktivitet og brugernes nylige indlogningsaktiviteter på tværs af Windows-servernetværket.
 
Overholdelse
SMB'er eller store organisationer skal overholde de branchespecifikke overholdelseslove, såsom SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Med vores overholdelsesspecifikke forudkonfigurerede rapporter og realtidsalarmer, sikrer vi, at dit Windows-netværk er under kontrol 24/7 med periodiske sikkerhedsrapporter og e-mailadvarsler som standardprocedure.
 
Rapporter og advarsler
Vælg mellem over 200 planlagte forudkonfigurerede kontrolrapporter; opret brugerdefinerede rapporter, indstil profilbaserede rapporter og rapportér fra arkiverede data til videnskabelig undersøgelse. I realtid kan du spore Windows AD-objektændringer (brugere, OU, grupper, GPO, computer, skema, DNS og system) og få e-mailadvarsler om uautoriseret netværksadgang / ændringsbegivenheder.
 
Dataarkivering
Kør periodisk arkivering af reviderede hændelsesdata for at spare diskplads. Se rapporter fra tidligere begivenheder såsom brugerindlogningshistorik for Active Directory, historik for ændringer af adgangskode og mere fra arkiverede Active Directory-kontroldata til videnskabelige computerundersøgelser eller overholdelse. De kontrollerede rapporter kan eksporteres til formaterne xls, csv, pdf og excel.
 
Indstillinger for GPO
Kontrollér og rapportér om GPO-ændringerne til Windows Active Directory og Windows-servere; Dybdegående, avanceret sporing af gruppepolitikobjekternes nye og gamle værdier, konfigurations-, adgangskodepolitik og indstillingsændringer og opfyld lovgivningsmæssige krav til IT-netværkssikkerhed og forskellige krav til overholdelse.
 • Planlæg ændringsrapporter for Active Directory
 • Rapporter fra arkiverede data
 • Windows DNS – skemakontrol
 • Kontrol af flytbar opbevaring
 • Overholdelseskontrolrapporter
 • Kontrolrapporter om AD-ændringer i realtid

KONTROL AF IND-/UDLOGNING FOR WINDOWS

Kontrollér arbejdsstationens kritiske ind- og udlogningstid for at overvåge varigheden af indlogningen, indlogningsfejl, indlogningshistorik og terminaltjenesteaktivitet. Se og planlæg grafiske rapporter med e-mailadvarsler for at opnå periodisk analyse og hurtig respons under sikkerhedstrusler.
 
Ind-/udlogning
Kontrol af Windows-arbejdsstationer viser den nøjagtige ind- og udlogningstid for hurtigt at verificere brugerens status på tidspunktet for et uautoriseret adgangsforsøg fra brugerens arbejdsstation. Bliv også kendt med indlogningens varighed, indlogningsfejl og terminaltjenesteaktivitet med rapporter og øjeblikkelige e-mailadvarsler.
 
Overholdelse
SMB'er eller store organisationer skal overholde de branchespecifikke overholdelseslove såsom SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Med vores overholdelsesspecifikke forudkonfigurerede rapporter og alarmer, sikrer vi, at dit netværk er under kontrol 24/7 med periodiske sikkerhedsrapporter og e-mailadvarsler som standardprocedure.
 
Dataarkivering
Inde fra produktet kan du køre periodisk arkivering af kontrollerede hændelsesdata for at spare diskplads. Se rapporter fra tidligere begivenheder som arbejdsstationernes indlogningshistorik, indlogningsfejl, historik for terminaltjenester og mere fra arbejdstationens arkiverede kontroldata til behov i forbindelse med videnskabelige computerundersøgelser eller overholdelse. De kontrollerede rapporter kan eksporteres til formaterne xls, csv, pdf og excel.
 
Rapporter og advarsler
Vælg mellem de mange planlagte forudkonfigurerede kontrolrapporter for arbejdsstationer med mange filterattributter; opret brugerdefinerede rapporter, indstil profilbaserede rapporter og rapportér fra arkiverede data til videnskabelig undersøgelse. Spor Windows arbejdsstationsaktivitet og få e-mailadvarsler om uautoriserede netværksadgangshændelser.

KONTROL AF WINDOWS-FILSERVER

Spor filoprettelsen, -ændringen og -sletningen sikkert fra en autoriseret / uautoriseret adgang med detaljerede videnskabelige undersøgelser og sikkerheds- og tilladelsesændringer af dokumenterne i deres fil- / mappestruktur og delinger.
 
Filservere
Med Windows Filserverkontrol i et Microsoft Server-miljø kan du sikkert overvåge og se forudkonfigurerede rapporter / få øjeblikkelige e-mailadvarsler om ændringer, dokumentadgang, fil- / mappestrukturændringer, delinger og adgangstilladelser.
 
Adgangstilladelser
Kontrollér sikkerhedsindstillingerne for at vide alt om dine netværksdelinger i Windows. Hold styr på hver ændring af 'filer/mapper, delinger og tilladelser'! Spor de 'skønsmæssige' ændringer og 'SACL'-ændringer med detaljerede nye og originale sikkerhedsbeskrivelsesværdier!
 
Failover-clustre
Kontroller og overvåg failover-clustre til Windows Filserver. Spor brugerfilserverclusterets delings- og adgangstilladelser. Kontrollér også fildelingens sikkerhed sammen med de planlægningsbare failover-clusterrapporter og øjeblikkelige e-mailadvarsler.
 
NetApp-filer
Ved kontol af NetApp Filer til Windows kan administratorerne spore alle Windows og NetApp Filer oprettelser, ændringer, sletninger og ændringer af indstillinger og tilladelser for CIFS-filer / -mapper. Spor med forudkonfigurerede rapporter og e-mailadvarsler i forbindelse med netværkssikkerhedsbrud og adgang til kritiske objekter.
 
EMC-servere
Kontrollér EMC (VNX / VNXe / Celerra) fildelinger med kontrolrapporter kategoriseret efter fil, server, bruger, delingsbaserede ændringer sammen med brugerdefineret rapportering, nye dokumentændringer til filer og mapper; Overvåg adgangen, delingerne og tilladelserne. Eksportér rapporter til sikkerhedsanalyse og bestå overholdelsesgennemgange.
 
Alle filserverrapporter
Vis alle rapporter under kategorien filserverrapporter. Rapporterne hjælper administratorer / kontrollanter med at kontrollere og overvåge Windows-filserverens sikkerhed, adgang og ændringsbegivenheder fra enhver mulig tilgangsvinkel med adskillige let forståelige grafiske rapporter.
 • Kontrol af Windows-filserver
 • Planlagte rapporter og advarsler
 • Ændrings- og adgangstilladelser
 • Kontrol af filserverklynge
 • Kontrol af filserverklynge
 • NetApp Filer-kontrol
 • Overholdelseskontrolrapporter
 • Alle Windows-filservere ændrer kontrolrapporter

KONTROL AF WINDOWS-SERVERE

Spor ind-/udlogning, planlæg at spore hændelser såsom RADIUS-indlogning, terminaltjenesteaktivitet, indlogningsvarighed og indlogningshistorik. Der kan holdes styr på kontrolrelaterede processer ved at spore Windows Schedule-jobs.
 
Windows-servere
Med Windows Member Server Auditing kan du spore ind-/udlogning og overvåge kritisk terminaltjenesteaktivitet såsom politikændringer vedrørende planlagte jobs, objektadministration, systemhændelser og processporingsrapporter og e-mailadvarsler.
 
Kontrol af printer
Administratorer kan centralt kontrollere, overvåge og spore alle filer, der udskrives via Windows Server-netværket med grundige rapporter om printerbrug, nylige udskriftsjob, bruger-/printerbaserede rapporter for ekstra sikkerhed og SOX-, HIPAA-overholdelse.
 
Overvågning af filintegritet
Filintegritetsovervågning hjælper med at overvåge ændringerne i Windows-systemet, konfiguration, programfiler (log, kontrol, tekst, exe, web, konfiguration, DB-filer), filattributter (dll, exe og andre systemfiler) og mapper. Planlæg også periodiske e-mailrapporter til XLS-, HTML-, PDF- og CSV-formater til netværksanalyse!
 
Overholdelse
SMB'er eller store organisationer skal overholde de branchespecifikke overholdelseslove såsom SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Med vores overholdelsesspecifikke forudkonfigurerede rapporter og advarsler, sikrer vi, at dit netværk er under 24/7 sikkerhedskontrol som standardprocedure.
 
Rapporter og advarsler
Kontrollér Windows-servere ved at se de forudkonfigurerede kontrolrapporter med filterattributter; Spor ind-/udlogning på Windows-medlemsserveren. Benyt dig af terminaltjenestens aktivitetsrapporter, processsporing på servere og overvåg planlægningsopgavens aktivitet med rapporter og advarsler.
 
Alle Windows Server-rapporter
Se alle rapporter under Windows-serverens rapporteringskategori. Rapporterne hjælper administratorer / kontrollanter med at kontrollere og overvåge Windows-serverens sikkerhed, processporing og systemhændelser med adskillige let forståelige grafiske rapporter. Se også rapporter fra åbnings- / ikke-åbningstider.
 • Kontrol af Windows-medlemsserver
 • Kontrolrapporter og øjeblikkelige advarsler
 • Kontrol af lokal brugerind-/udlogning
 • Kontrol af sikkerhedslog og systemhændelser
ADAudit Plus er tilgængelig i 4 udgaver
Gratis
Priser fra $0 Prøv nu
 • Udløber aldrig
 • 25 arbejdsstationer gratis
 • Rapporter kan genereres fra hændelseslogdata indsamlet i evaluerings-/licensperioden
Trial
Priser fra 0$ Prøv nu
 • Alle funktioner i Professional Edition i 30 dage
 • Du kan kontrollere
  5 domænecontrollere
  2 filservere
  1 NetApp Filer (eller)
  1 EMC-filserver
  10 medlemsservere
  100 arbejdsstationer
Standard
Priser fra 595$ Prøv nu
 • Mere end 200 forudkonfigurerede kontrolrapporter
 • Active Directory-kontrol i realtid
 • Overvåg AD-bruger-, gruppe-, computer-, OU- og GPO-ændringer
 • Kontrollér logon/logoff på arbejdsstationer
 • Filoprettelse, -ændring, -sletning, -adgang, -tilladelser
 • Spor systemhændelser, planlagte opgaver
 • Kontrol af printer og USB
 • E-mailadvarsler og planlagte rapporter
 • Overholdelsesspecifikke rapporter
 • Dataarkivering
Professional
Priser fra 945$ Prøv nu
 • Alle funktioner fra Standard Edition +
 • Kontrol af indstillinger for gruppepolitikobjekter
 • Gammel og ny værdi af alle attributændringer af AD-objekter
 • Kontrol af tilladelsesændringer for Active Directory
 • Analyseværktøj til kontoudlåsning
 • Kontrol af DNS-server, skema, kontakter og konfiguration
 • Support til MS SQL-serverdatabase