En omfattende identitetsstyringsløsning til Active Directory (AD) og applikationer i skyen

AD360 giver dig mulighed for sikkert at administrere brugernes identiteter, styre adgang til kritiske ressourcer, kontrollere ændringer, give brugere mulighed for selvbetjening og mere. Du kan integrere AD360's forskellige komponenter med hinanden baseret på dine specifikke krav.

 

Administrering og rapportering af AD og Exchange Server

Denne komponent i AD360 giver dig mulighed for at administrere og hente rapporter om AD, Exchange Server, Office 365, G Suite og Skype for Business fra en enkelt konsol. Det indeholder også automatisering, workflow og rollebaseret tildeling for at minimere den administrative byrde for IT-administratorer og helpdesk-teknikere.

 • One-stop brugertildeling
 • Administration af AD-objekter
 • Administration af NTFS- og delingstilladelser
 • Automatisering og arbejdsgang for AD-administration
 • Rapporter om AD, Exchange, Office 365 og G Suite
 
Mere
 • One-stop brugertildeling: Tildel konti til brugere på tværs af AD, Office 365, Exchange Server, Skype for Business og G Suite ved hjælp af brugerdefinerede skabeloner til brugeroprettelse eller ved at importere data fra en CSV-fil.
 • Administration af AD-objekter: Deaktivér eller slet brugerkonti, nulstil adgangskoder, lås konti op, redigér gruppemedlemskaber, opret og redigér GPO'er og mere i bulk.
 • Administration af filtilladelser: Begræns brugerens adgang til kritiske filer og mapper ved at administrere NTFS- og delingstilladelser.
 • Automatisering, tildeing og arbejdsgang: Automatisér gentagne opgaver, såsom oprydning af uaktuelle AD-konti eller tildeling af opgaver til ikke-IT-personale; aktivér en godkendelsesarbejdsgang for at bevare kontrollen over kritiske opgaver.
 • Forudkonfigurerede rapporter: Hent rapporter om alle vigtige aspekter af dit AD-, Exchange Server-, Office 365- og G Suite-miljø fra en enkelt konsol; udfør administrative funktioner direkte fra rapporterne.
 

 Ændr kontrol og alarmering for lokal AD og Azure AD i realtid

Denne komponent i AD360 leverer kontrolrapporter og advarsler om kritiske ændringer foretaget i dine lokale AD- og Azure AD-miljøer i realtid. Denne komponent hjælper dig også med at registrere insidertrusler, analysere lockouts og overholde IT-regulatoriske mandater.

 • AD-kontrol i realtid
 • Overvågning af indlogningsaktivitet
 • Brugeradfærdsanalyse
 • Kontrol af priviligerede grupper
 • Forudkonfigurerede rapporter til love om IT-overholdelse
 
Mere
 • Kontrol i realtid: Kontrollér ændringer af AD-objekter (brugere, computere, GPO'er, grupper osv.) i realtid og få øjeblikkeligt e-mailmeddelelser om kritiske ændringer.
 • Sporing af ind- og udlogninger: Spor brugernes indlogningsaktiviteter og fejlsøg kontoudlåsninger.
 • Analyse af brugeradfærd: Registrér og reagér på trusler ved hjælp af den indbyggede brugeradfærdanalysemotor.
 • Kontrol af priviligerede grupper: Identificér nemt de privilegier, som hver bruger har, og spor eventuelle ændringer, der er foretaget i privilegerede grupper.
 • Overholdelsesrapporter: Gennemgå overholdelseskontroller med forudkonfigurerede rapporter for alle de største IT-overholdelsesmandater.
 

 Selvbetjent adgangskodestyring for AD, adgangskodesynkronisering, Single Sign-On

Ved at integrere AD360 med ADSelfService Plus får du support til selvbetjent adgangskodeadministration for AD og single sign-on (SSO) til virksomhedsapplikationer. Denne komponent understøtter IT-helpdesk ved at reducere antallet af sager om nulstilling af adgangskoder, hvilket forbedrer IT-sikkerheden ved at håndhæve bedre adgangskodepolitikker og tofaktorgodkendelser og skåner slutbrugerne for frustrationen over at skulle huske for mange adgangskoder.

 • Selvbetjent nulstilling af adgangskode og oplåsning af konto
 • Meddelelse om udløb af adgangskode
 • Adgangskodesynkronisering
 • SSO til virksomhedsapplikationer
 • Tofaktorgodkendelse ved Windows-indlogning (TFA)
 • Adgangskodepolitikforbedrer
 
Mere
 • Selvbetjent adgangskodeadministration: Giv brugerne mulighed for at nulstille adgangskoder og låse op for konti uden hjælp fra helpdesk.
 • Meddelelse om udløb af adgangskode: Mind brugere om deres adgangskodes udløb via SMS, e-mail og push-meddelelser.
 • Realtids-synkronisering af adgangskode: Synkronisér AD-adgangskoder med andre virksomhedsapplikationer, herunder G Suite, Office 365 og Salesforce.
 • SSO til virksomhedsapplikationer: Giv brugerne adgang med ét klik til alle deres virksomhedsapplikationer, herunder applikationer, der er oprettet internt.
 • TFA ved Windows-indlogning: Tilføj et ekstra lag af sikkerhed for Windows-indlogning ved at tvinge brugere til at bevise deres identitet via SMS eller e-mailbaserede engangskoder, Google Authenticator, Duo Security eller RSA SecurID ud over at bruge brugernavne og adgangskoder.
 • Adgangskodepolitikforbedrer: Håndhæv en hård adgangskodepolitik, herunder en ordbogsregel, mønsterkontrol og mere.
 

 Rapportering, kontrol og overvågning af Exchange og Skype for Business Server

Denne komponent i AD360 giver alle de oplysninger, du har brug for for at optimere og sikre din organisations Exchange, uanset om det er lokalt eller i skyen. Og det er ikke kun til Exchange – du kan også få detaljerede rapporter om aktiviteter, der finder sted i Skype for Business-servere.

 • Rapporter om postkassestørrelse, indhold, trafik med mere
 • Rapporter om OWA, ActiveSync, offentlig mappe og distributionslister
 • Exchange-kontrol til indlogningskontrol og tilladelsesændringer
 • Exchange-tjenester, DAG, opbevaring og databaseovervågning
 • Rapporter om Skype for Business
 
Mere
 • Exchange-rapporter: Få værdifuld indsigt i postkasser i dit Exchange-miljø, herunder statistikker over postkassestørrelse, indgående og udgående spam, ikke-leverede e-mails og mailindhold.
 • OWA- og ActiveSync-rapporter: Hold styr på brug af OWA- og ActiveSync samt hvordan offentlige mapper og distributionslister bruges i din organisation.
 • Exchange-kontrol: Kontrollér ændringer af postkassetilladelser og -egenskaber, brugerindlogninger, postkasseaktiviteter fra andre end ejeren og mere.
 • Exchange-overvågning: Overvåg tjenesternes sundhed, DAG'er og databaser, og få advarsler i realtid om driftsstop.
 • Skype for Business-serverrapporter: Se oplysninger om top IM-brugere, antal foretagne lyd-/videoopkald, filoverførsler, konferencer og meget mere.
 

 Administrér, overvåg, kontrollér og rapportér om Office 365

AD360 leverer udtømmende, forudkonfigurerede rapporter om Office 365 for at hjælpe dig med at udføre komplekse opgaver, herunder bulk-brugeradministration, bulk-postkassestyring, sikker tildeling og mere. AD360 overvåger Office 365-tjenester døgnet rundt og sender dig øjeblikkelige e-mailmeddelelser om driftsstop. AD360 gør administration af overholdelse nemt med indbyggede overholdelsesrapporter og avancerede kontrol- og alarmeringsfunktioner for at holde din Office 365-opsætning sikker. Følgende Office 365-tjenester er omfattet af AD360:

 • Exchange Online.
 • Azure Active Directory.
 • OneDrive for Business.
 • Skype for Business.
 • Microsoft Teams.
 • Sway.
 • Yammer.
 • Og mere.
 
Mere
Administration af Office 365 Office 365-rapportering Office 365-overvågning Office 365-kontrol Office 365-advarslerHelpdesk-tildeling

Administration af Exchange Online

Brug O365 Manager Plus' raffinerede funktioner til let at administrere Exchange Online. Håndtér postkasser i bulk for at eliminere overflødige handlinger og spare tid. O365 Manager Plus leverer også funktioner til kontakter og offentlig mappestyring.

Administration af Azure Active Directory

Brug O365 Manager Plus til betydeligt at reducere mængden af tid, der bruges på administrationsopgaver ved at gøre det muligt for administratorer at administrere brugere, grupper og licenser i bulk.

Rapporter om Exchange Online

Få et overblik over postkassebrug med postkassetrafikrapporter, postkassestørrelsesrapporter og postkasseindholdsrapporter. Identificér inaktive og skjulte postkasser. Du kan også få detaljerede rapporter om delte postkasser, rumpostkasser, udstyrspostkasser og offentlige mapper. .

Azure AD-rapporter

Få komplette oplysninger om brugere, distributionslister, sikkerhedsgrupper, kontakter og licenser i dit Azure AD-miljø. Du kan med et enkelt klik identificere de adgangskoder og licenser, der udløber snart, hvilket hjælper med at tage de nødvendige skridt for at sikre et problemfrit arbejdsmiljø. .

Rapporter om Skype for Business

Lær om brugere, anvendte klientenheder og peer-to-peer-sessionerne, der finder sted i dit Skype for Business-miljø. Ved hjælp af rapporten om brugeraktiviteter kan du få detaljer om PSTN-brug, filer og meddelelser, der udveksles, sidste indlogning og sidste aktivitet for brugerne, konferencer, som brugerne har arrangeret og deltaget i, og mere. .

Rapporter om Onedrive for Business

Hold styr på brugeraktiviteter for filer i OneDrive for Business. Få detaljer om uploads, downloads og ændringer af filer og mere. Rapporten om OneDrive-hændelseslogs giver kontrolsporet for brugeraktiviteter, som hjælper med at sikre, at intet går upåagtet hen. .

Læs mere om rapporterne her. Du kan eksportere rapporterne til PDF-, XLS-, HTML- eller CSV-formaterne. Du kan endda planlægge, at disse rapporter skal genereres med bestemte intervaller og få dem sendt til administratoren. De indbyggede filtre muliggør også tilpasning af rapporter, så du kan hente de krævede data.

Exchange Online AuditingKontrol af Exchange Online

Kontrollér Exchange Online for at holde postkasseprobelmer, såsom spam og malware, i skak. Brug ikke blot O365 Manager Plus til at kontrollere postkassetilgange men også offentlige mappetilgange, kontaktændringer og tilladelsesændringer.

Kontrol af Azure Active Directory

Med O365 Manager Plus kan du kontrollere mislykkede indlogningsforsøg, ændringer af adgangskoder og licenser udført af brugerne, nyligt oprettede eller slettede brugerkonti, gruppemedlemsskabsændringer og mere.

Kontrol af OneDrive for Business

Kontrollér OneDrive for Business for at bringe selv de mindste filændringer frem i lyset. Kontrollér filaktiviteter, fildelingsaktiviteter og synkroniseringsaktiviteter, såsom filer, der er uploadet til eller downloadet fra skyen for at holde OneDrive for Business ubeskadiget.

Kontrol af Sway-aktiviteter

Med O365 Manager Plus, kan du kontrollere Sways, der er oprettet, ændret eller slettet af brugerne. Få også kontroloplysninger om eksternt delte og duplikerede sways, og dem med ændrede omfang og tilladelser.

Administration af overholdelse

Administration af overholdelse er en besværlig, men uundgåelig opgave. De nødvendige kontroloplysninger skal ofte vedligeholdes manuelt. Med O365 Manager Plus kan du generere og vedligeholde de kontroloplysninger, du har brug for for at imødekomme overholdelseskrav, såsom SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA og GLBA.

Office 365-advarsler

Bliv underrettet om kritiske aktiviteter og ændringer, der finder sted i dit Office 365-miljø. O365 Manager Plus giver dig mulighed for at oprette tilpassede advarsler til hver Office 365-service. Disse brugerdefinerede advarsler sparer dig tid ved at fjerne behovet for konstant at kontrollere kontrolrapporter for ondsindede aktiviteter.

O365 Manager Plus lader dig:

 • Opret tilpassede advarsler for specifikke handlinger.
 • Angiv, om alle postkasser eller kun valgte postkasser skal overvåges for mistænkelig aktivitet.
 • Opret dine egne brugerdefinerede alarmmeddelelser, der skal sendes til administratorerne.
 • Send administratorerne en e-mail om hvilken handling, der udløste en advarsel for at hjælpe dem med at finde kilden til handlingen med det samme

Helpdesk-tildeling

Vælg enhver kombination af rapporterings-, administrations-, kontrol- og alarmeringsopgaver for at oprette dine egne tilpassede roller. Tildel forskellige opgaver, såsom nulstilling af adgangskode, oplåsning af konto, ændringer af adresseattributter osv. til teknikerne, så du kan fokusere på mere vigtige opgaver.

O365 Manager Plus lader dig:

 • Opret teknikerkonti for at tildele opgaver til ikke-administrative brugere, såsom helpdesk-teknikere, frontlinjeansatte eller HR-partnere, for at reducere arbejdsbyrden for AD-administratorer.
 • Opret dine egne tilpassede roller ved at vælge en hvilken som helst kombination af rapporterings-, ledelses- og kontrolopgaver, der skal tildeles.
 • Gennemgå alle teknikeraktiviteter, der foregår i dit miljø.
 • Spor administratoraktiviteter med oplysninger om, hvilken handling der blev udført, og hvornår.
 • Se en oversigt over Office 365-lejere, administrationsopgaver, rapporteringsopgaver og profilhandlinger, der er tildelt hver eneste tekniker.

Office 365-overvågning

 • Modtage e-mailmeddelelser i realtid, når der sker servicenedbrud, og se tilgængeligheden af endepunkterne.
 • Se i et enkelt overblik det samlede antal hændelser og vejledninger, der findes i din Office 365-opsætning, alt fra et intuitivt dashboard.
 • Se detaljerede oplysninger såsom antallet af brugere, der er berørt af en bestemt hændelse, den aktuelle status for denne hændelse, begyndelses- og sluttidspunktet for hændelsen med mere.
 • Få adgang til historiske Office 365-sundhedsovervågningsdata, der er ældre end 30 dage.
 • Se grafer, der illustrerer sundhedsstatus og ydeevne for dine Office 365-funktioner og endepunkter.
 

 Sikkerhedskopiering og gendannelse af AD og Exchange

Denne komponent i AD360 tager sig af alle dine behov for sikkerhedskopiering og gendannelse i forbindelse med AD, Exchange Server og Exchange Online. Sikkerhedskopiér AD-objekter og Exchange-postkasseemner, og gendan dem til enhver tidligere version med få klik.

 • Sikkerhedskopiering og gendannelse af AD-objekter
 • Sikkerhedskopiering og gendannelse af Exchange-postkasser
 • Trinvise sikkerhedskopier og fastholdelse af sikkerhedskopier
 • Gendannelse på attribut- og emneniveau
 • AD-tilbagerulning
 
Mere
AD-sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse af ExchangeBackup og gendannelse af Office 365

Omfattende sikkerhedskopiering af AD-objekter

Sikkerhedskopier alle AD-objekter såsom brugere, grupper, GPO'er, OU'er, Exchange-attributter, DNS-oplysninger, computere, kontakter, gruppemedlemskaber med mere og gendan dem enten delvist eller fuldstændigt.

Gendannelse på attributniveau:

Gendan individuelle attributter af AD-objekter til nogen af deres sikkerhedskopierede tilstande.

AD-tilbagerulning

Rul AD tilbage til et tidligere sikkerhedskopieringspunkt og fortryd alle ændringer, der er foretaget på objekter efter dette tidspunkt.

Opbevaring af sikkerhedskopier

Definér en opbevaringsperiode for dine sikkerhedskopier, og assimilér udløbne sikkerhedskopier i en fuld sikkerhedskopi for at reducere den anvendte lagerplads.

Exchange-sikkerhedskopi

Sikkerhedskopier alle elementer i din Exchange Online-lejer og Exchange-server, inklusive alle brugernes e-mails, kalenderposter, kontakter, tidsskrifter, noter, indlæg og opgaver.

Gendannelse på emneniveau

Gendan hele postkasser til en sikkerhedskopieret tilstand, eller gendan endda individuelle poster, såsom en enkelt e-mail, kalenderpost, kontakt, journal, note, post eller opgavebegivenhed fra sikkerhedskopier.

Gendan til forskellige postkasser

Gendan sikkerhedskopierede postkasseemner til den samme postkasse, en anden postkasse eller endda en postkasse i en anden lejer.

Opbevaring af sikkerhedskopier

Definér en opbevaringsperiode for dine Exchange-sikkerhedskopier, og kassér sikkerhedskopier, der har overskredet denne periode.

Omfattende sikkerhedskopiering af AD-objekter:

Sikkerhedskopier alle AD-objekter såsom brugere, grupper, GPO'er, OU'er, udvekslingsattributter, DNS-oplysninger, computere, kontakter, gruppemedlemskaber med mere, og gendan dem enten delvist eller fuldstændigt.

Gendannelse på attributniveau:

Gendan individuelle AD-objekters attributter til en hvilken som helst af deres sikkerhedskopierede tilstande.

AD-tilbagerulning:

Rul AD tilbage til et tidligere sikkerhedskopieringspunkt, og fortryd alle ændringer, der er foretaget på objekter efter dette tidspunkt.

Opbevaring af sikkerhedskopier:

Definér en opbevaringsperiode for dine sikkerhedskopier, og assimilér udløbne sikkerhedskopier i en fuld sikkerhedskopi for at reducere den anvendte lagerplads.

Mere om produktet